Tarieven

Consultatie en diagnostiek (C)

b. Diagnostich onderzoek
C010 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen € 25,27
C011 Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion € 119,69
C012 Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan € 119,69
C013 Studiemodellen € 33,25
C014 Pocketregistratie € 39,90
C015 Parodontiumregistratie € 79,79
C016 Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling € 199,48
a. Consulten
C001 Consult ten behoeve van een intake € 50,54
C002 Consult voor een periodieke controle € 25,27
C003 Consult, niet zijnde periodieke controle € 25,27
c. Diversen
C020 Toeslag avond, nacht en weekend uren (anwuren) € 19,95
C021 Toeslag avond, nacht en weekend uren (anwuren) € 27,93

Maken en/of beoordelen foto's (X)

X10 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto € 18,62
X11 Beoordelen kleine röntgenfoto € 13,96
X21 Maken en boordelen kaakoverzichtsfoto € 79,79
X22 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 79,79
X23 Beoordelen kaakoverzichtsfoto € 29,26
X24 Maken en beoordelen schedelfoto € 35,91
X34 Beoordelen schedelfoto € 26,60
X25 Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 226,08
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 226,08

Preventieve Mondzorg (M)

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten € 14,91
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten € 14,91
M03 Gebitsreiniging, per vijf minuten € 14,91
M05 Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit € 29,92
M32 Eenvoudig bacteriologisch of enzymatisch onderzoek € 19,95
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament € 6,65
M40 Fluoridebehandeling € 16,62
M61 Mondbeschermer of fluoridekap € 29,92
M80 Behandeling van witte vlekken, eerste element € 57,85
M81 Behandeling van witte vlekken, volgend element € 31,92

Verdoving (A)

A10 Geleidings- infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving € 16,62
A15 Oppervlakteverdoving € 8,64
A20 Behandeling onder algehele narcose € 0,00

Vullingen (A)

V71 Eénvlaksvulling amalgaam € 27,93
V72 Tweevlaksvulling amalgaam € 44,55
V73 Drievlaksvulling amalgaam € 57,85
V74 Meervlaksvulling amalgaam € 81,12
V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 41,23
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 57,85
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 71,15
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 94,42
V91 Eénvlaksvulling composiet € 53,20
V92 Tweevlaksvulling composiet € 69,82
V93 Drievlaksvulling composiet € 83,12
V94 Meervlaksvulling composiet € 106,39
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 79,79
V30 Fissuurlak eerste element € 29,92
V35 Fissuurlak volgende element in dezelfde zitting € 16,62
V40 Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen € 6,65
V50 Het droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 13,30
V70 Parapulpaire stift € 13,30
V80 Wortelkanaalstift € 23,27
V85 Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 9,97

Wortelkanaalbehandelingen (E)

a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 46,55
E03 Consult na tandheelkundig ongeval € 36,57
b. Wortelkanaalbehandeling
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 53,20
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten € 54,31
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 119,69
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 172,89
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 226,08
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 279,28
E85 Elektronische lengtebepaling € 16,62
E19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting € 19,95
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 53,20

Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen

E51 Verwijderen van kroon of brug € 39,90
E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 33,25
E53 Verwijderen van wortelstift € 46,55
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 33,25
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 33,25
E56 Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel € 46,55
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 33,25

Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt

E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 93,09
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 59,84
E63 Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal € 49,87
E64 Afsluiting van open wortelpunt € 53,20

Initiële wortelkanaalbehandeling

E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 66,49
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 33,25

Bleken

E90 Inwendig bleken, eerste zitting € 53,20
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting € 19,95
E97 Uitwendig bleken per kaak € 83,12

Behandeling trauma-element

E40 Directe pulpa-overkapping € 33,25
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 13,30
E43 Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 26,60
E44 Verwijderen spalk € 6,65

Aanbrengen rubberdam

E45 Aanbrengen rubberdam € 13,30

Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen

E31 Microchirurgische wortelkanaalbehandeling: Snij-/hoektand € 132,99
E32 Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen: Premolaar € 186,18
E33 Microchirurgische wortelkanaalbehandeling: Molaar € 239,38
E34 Aanbrengen retrograde vulling € 26,60
E36 Het trekken van een element met re-implantatie € 93,09
E37 Kijkoperatie € 79,79

Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen

E88 Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen € 66,49

Gebruik operatiemicroscoop

E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling € 89,77

Gebruiksklaar maken praktijkruimte

E87 Gebruiksklaar maken van de praktijkruimte voor wortelkanaalbehandelingen € 66,49

Kronen en bruggen (R)

a. Inlays en kronen
R08 Eénvlaks composiet inlay € 79,79
R09 Tweevlaks composiet inlay € 152,94
R10 Drievlaks composiet inlay € 199,48
R11 Eénvlaksinlay € 119,69
R12 Tweevlaks inlay € 186,18
R13 Drievlaksinlay € 265,98
R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties € 33,25
R24 Kroon op natuurlijk element € 292,57
R34 Kroon op implantaat € 265,98
R29 Confectie kroon € 59,84
R31 Opbouw plastisch materiaal € 66,49
R32 Gegoten opbouw, indirecte methode € 66,49
R33 Gegoten opbouw, directe methode € 132,99
R33 Gegoten opbouw, directe methode € 132,99
b. Brugwerk
R40 Eerste brugtussendeel € 199,48
R45 Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel € 99,74
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 166,24
R50 Metalen fixatiekap met afdruk € 33,25
R55 Gipsslot met extra afdruk € 33,25
R60 Plakbrug zonder preparatie € 132,99
R61 Plakbrug met preparatie€ 199,48
R65 Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel € 46,55
R66 Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 26,60
c. Restauraties diversen
R67 Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 28,59
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 73,14
R71 Vernieuwen porselein schildje, reparatie metalen/porselein kroon in de mond € 73,14
R74 Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 26,60
R75 Opnieuw vastzetten plakbrug € 66,49
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 33,25
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 33,25
R91 Wortelkap met stift € 166,24
R92 Passen restauratieve proefopstelling in de mond € 89,77
d. Schildje van keramiek of kunststof
R78 Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 79,79
R79 Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 132,99
e. Temporaire voorzieningen
R80 Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies € 33,25
R85 Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies € 13,30
R90 Gedeeltelijk voltooid werk € 0,00

Behandeling Kauwstelsel (G)

Pijn en bewegingsstoornissen(Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD)

Onderzoek/diagnostiek bij OPD

G21 Functieonderzoek kauwstelsel € 119,69
G22 Verlengd onderzoek OPD € 239,38
G23 Spieractiviteitsmeting en registratie € 106,39

Therapie bij OPD A (niet-complex) of OPD B (complex), na tenminste Functieonderzoek kauwstelsel (G21)

G41 Consult OPD-therapie A (niet-complex) € 69,82
G62 Stabilisatieopbeetplaat € 179,53
G68 Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk € 53,20
G47 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A € 79,79

Therapie bij OPD B (complex), na tenminste verlengd onderzoek OPD (G22)

G43 Consult OPD-therapie B (complex) € 134,32
G44 Therapeutische injectie € 73,14
G46 Consult voor instructie apparatuur (eenmalig) € 53,20
G48 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B € 132,99
b. Beetregistraties
G10 Niet-standaard beetregistratie € 99,74

Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen volgend op G10

G11 Scharnierasbepaling € 99,74
G12 Centrale relatiebepaling € 93,09
G13 Protrale/laterale bepalingen € 66,49
G14 Instellen volledig instelbare 'articulator', pantograaf en registratie € 598,45
G16 Therapeutische positiebepaling € 33,25
G20 Beetregistratie intra-oraal € 66,49

Diversen

G09 Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur € 35,91
G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte € 33,25
G65 Indirect planmatig inslijpen € 365,72
G75 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak € 66,49
G69 Beetbeschermingsplaat € 73,14
G33 Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 66,49
d. Myofunctionele apparatuur
G74 Plaatsen van myofunctionele apparatuur € 89,77
G76 Consult myofunctionele therapie € 25,27

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)

a. Onderdeel A
H11 Trekken tand of kies € 49,87
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 37,24
H21 Kosten hechtmateriaal € 6,87
H26 Hechten weke delen € 73,14
H50 Terugzetten tand of kies, eerste element € 66,49
H55 Terugzetten tand of kies, volgend element in dezelfde zitting € 19,95
b. Onderdeel B
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen € 66,49
H33 Hemisectie van een molaar € 79,79
H34 Vrijleggen ingesloten tand of kies ter bevordering van de doorbraak € 79,79
H35 Moeizaam trekken tand of kies met behulp van chirurgie € 79,79
H38 Uitvoeren eerste autotransplantaat € 331,34
H39 Uitvoeren volgende autotransplantaat, in dezelfde zitting € 112,26
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 59,84
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 39,90

Kunstgebitten (P)

a. Gedeeltelijk kunstgebit
P001 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 99,74
P002 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 199,48
P003 Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 272,63
P004 Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 372,37
b. Volledig kunstgebit
P020 Volledig kunstgebit bovenkaak € 199,48
P021 Volledig kunstgebit onderkaak € 265,98
P022 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 432,21
P023 Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak € 132,99
c. Toeslagen
P040 Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit € 71,81
P041 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 33,25
P042 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 66,49
P043 Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting € 39,90
P044 Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak € 89,77
P045 Toeslag immediaat kunstgebit € 16,62
P046 Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 53,20
P047 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 19,95
P048 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling of staafhuls € 99,74
P049 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 66,49
d. Aanpassingen bestaand kunstgebit
P060 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak € 46,55
P061 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak € 46,55
P062 Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak € 93,76
P063 Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak € 94,42
P064 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, indirect met randopbouw per kaak € 81,79
P065 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak € 85,11
P066 Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak € 186,18
P067 Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit € 33,25
P068 Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 19,95
P069 Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak € 53,20
P070 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 19,95
P071 Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak € 53,20
P072 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak € 53,20

Tandvleesbehandelingen (T)

a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 192,83
T021 Grondig reinigen wortel, complex, per element € 35,91
T022 Grondig reinigen wortel, standaard, per element € 26,60
T032 Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus € 119,69
T033 Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling € 73,14
T042 Consult parodontale nazorg € 101,07
T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 134,32
T044 Complex consult parodontale nazorg € 178,87

Parodontale chirurgie

T070 Flapoperatie tussen 2 elementen € 216,11
T071 Flapoperatie per sextant (één zesde deel) € 332,47
T072 Flapoperatie uitgebreid per sextant (één zesde deel) € 398,97
T073 Directe post-operatieve zorg, eerste zitting € 66,49
T074 Directe post-operatieve zorg, tweede zitting € 178,87
T076 Tuber- of retromolaarplastiek € 83,12

Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a

T101 Tuber- of retromolaarplastiek € 116,36
T102 Tandvleescorrectie, één element € 63,17
T103 Tandvleescorrectie, bij twee t/m zes elementen € 166,24

Parodontale kroonverlengingsprocedure

T121 Kroonverlenging, één element € 216,11
T122 Kroonverlenging, bij twee t/m zes elementen € 398,97

Mucogingivale chirurgie

T141 Tandvleestransplantaat € 142,96
T142 Recessie bedekking met verplaatste lap € 398,97

Directe postoperatieve zorg

T151 Directe post-operatieve zorg, eerste zitting € 66,49
T152 Directe postoperatieve zorg, tweede zitting € 178,87

Diversen

T161 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 46,55
T162 Behandeling tandvleesabces € 89,77
T163 Toepassing lokaal medicament € 71,81
T164 (Draad)spalk € 26,60
T165 Uitgebreide voedingsanalyse € 66,49

Implantaten (J)

J001 Overheadkosten implantaten en peri-implantitis chirurgie € 199,68
J002 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 113,01
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
J010 Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor de implantologische behandeling € 73,71
J011 Onderzoek ten behoeve van de uitvoering van de implantologische behandeling € 113,40
J012 Proefopstelling implantologie, 1-4 elementen € 85,05
J013 Proefopstelling implantologie, 5 of meer elementen € 170,09
J014 Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 51,03
b. Technieken voor het vergroten van het botvolume in een aparte zitting voorafgaand aan implanteren
J020 Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, eerste kaakhelft, € 272,15
J021 Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, tweede kaakhelft binnen een termijn van drie maanden € 170,09
J022 Kaakverbreding en/of verhoging in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, per kaak € 164,42
c. Technieken voor het vergroten van het botvolume in dezelfde zitting als het implanteren
J030 Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant, tijdens het implanteren € 96,39
J031 Ophoging bodem bijholte, tijdens het implanteren € 147,42
J032 Ophoging bodem bijholte orthograad, tijdens het implanteren € 68,04
d. Implantologische chirurgie
J040 Plaatsen eerste implantaat per kaak € 259,11
J041 Plaatsen volgend implantaat € 107,16
J042 Plaatsen eerste tandvleesvormer € 85,05
J043 Plaatsen volgende tandvleesvormer € 40,26
J044 Verwijderen implantaat € 37,42
J045 Moeizaam verwijderen implantaat € 187,10
J046 Vervangen eerste implantaat € 259,11
J047 Vervangen volgend implantaat € 107,16
J048 Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant € 197,88
J049 Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit € 577,19
e. Diversen
J050 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik € 0,00
J051 Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 22,68
J052 Prepareren donorplaats € 153,08
J053 Toeslag esthetische zone, per kaakhelft € 73,71
J054 Bindweefseltransplantaat per donorplaats € 119,07
J055 Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie € 127,57
J056 Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef € 130,41
J057 Kosten implantaat € 366,12
J058 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting € 11,34
J059 Grondig submucosaal reinigen implantaat € 26,58
J060 Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat € 294,83
f. Mesostructuur
J070 Plaatsen eerste drukknop € 136,08
J071 Plaatsen elke volgende drukknop € 39,69
J072 Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak€ 232,46
J073 Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 73,71
g. Prothetische behandeling na implantaten
J080 Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit € 583,99
J081 Klikgebit in de onderkaak € 379,88
J082 Klikgebit in de bovenkaak € 379,88
J083 Omvorming tot klikgebit € 113,40
J084 Omvorming tot klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 147,42
J085 Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 170,09
J086 Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 198,44
J087 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen twee implantaten € 96,39
J089 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen meer dan vier implantaten € 124,74
J088 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen drie of vier implantaten € 153,08
h. Nazorg implantologie
J090 Specifiek consult nazorg implantologie € 62,37
J091 Uitgebreid consult nazorg implantologie€ 102,06
i. Prothetische nazorg
J100 Opvullen zonder staafdemontage € 158,75
J101 Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 198,44
J102 Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 226,79
J103 Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 255,14
J104 Eenvoudige reparatie klikgebit zonder staafdemontage en zonder afdruk € 19,95
J105 Reparatie zonder staafdemontage € 62,37
J106 Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 119,07
J107 Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 147,42
J108 Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 175,76
J109 Verwijderen én vervangen drukknop € 28,35

Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y)

Y01 Informatieverstrekking aan derden, per vijf minuten € 15,14

Cosmetische mondzorg (K)

K001 Cosmetische zorgtraject directe facing (in de mond gemaakt) € 0,00
K002 Cosmetisch zorgtraject indirecte facing (buiten de mond gemaakt) € 0,00
K003 Uitwendig bleken per kaak € 0,00
K004 Onvoltooid cosmetisch zorgtraject € 0,00