Indien u niet tevreden bent over hoe we u hebben geïnformeerd of behandeld, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons. Als patiënt heeft u het recht om met de behandelaar te spreken over de manier waarop u bent voorgelicht of behandeld. U krijgt de gelegenheid om uw klacht te uiten en de behandelende tandarts kan toelichten waarom bepaalde beslissingen zijn genomen. Vervolgens kunnen we samen op zoek gaan naar een passende oplossing.

Indien er geen overeenstemming kan worden bereikt, kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP), dat is opgericht door de beroepsorganisatie, de KNMT. Als dit ook geen bevredigende oplossing biedt, staat u het vrij om gebruik te maken van de klachtenregeling van de KNMT, waarbij onze praktijk is aangesloten.